ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการพนักงาน / Welfare

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ(สมรส,คลอดบุตร,อุปสมบท,เจ็บป่วย,ฌาปนกิจ)

– เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

– ตรวจสุขภาพประจำปี

– รถรับส่งเส้นทาง บางนา-บางปะกง

– ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-13 วัน(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและอายุงาน)

– วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด

223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260

รายละเอียด

1.สรรหาพนักงานตามความต้องการกำลังคนของหน่วยงานต่างๆ

2.จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง แฟ้มประวัติพนักงาน ประเมินผลการทดลองงาน ประเมินผลประจำปี

3.ปฐมนิเทศ และดูแลเรื่องระเบียบวินัยพนักงาน

4.จัดทำเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงาน

5.ดูแลประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายผลประโยชน์พนักงาน และสวัสดิการต่างๆ

6.ตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน จัดทำสถิติ ขาด ลา มาสาย และพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน

7.ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน

8.ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์ และของใช้ต่างๆในแผนก

คุณสมบัติ

1. หญิง อายุ 23 – 35 ปี

2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการฝึกอบรม สรรหาว่างจ้าง แรงงานสัมพันธ์ หรือด้านธุรการงานบุคคล

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน และเป็นนักสร้างสรรค์กิจกรรม

5. สามารถใช้งาน MS.Office ได้เป็นอย่างดี

6. *** สามารถขับรถยนต์และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ***

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 0-2753-4191-8, 0-2749-1007-14

แฟกซ์. 0-2398-7284

อีเมล hrm@thanasarn.co.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 0 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด

223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

1. รับผิดชอบดูแลงานด้านเอกสารทั้งหมดของ supplier ที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน

2. ตรวจสอบหรือขอราคาสินค้าจาก supplier

3. วางแผนการรับสินค้าจากคลังสินค้าของ supplier มายังคลังสินค้าของบริษัท

4. ติดตามและสรุปผลการรับสินค้าให้กับผู้บังคับบัญชา

5. สรุปรายงานสินค้าคงเหลือของ supplier ให้แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. สรุปรายงานการจัดซื้อของผู้ขายรายทั่วไป และราคาเคลื่อนไหวในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และปี เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

7. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง , ชาย

อายุ(ปี) : 23 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Excel,Word) ได้ดี

มีทักษะในการวางแผน, การตัดสินใจ, การเจรจาต่อรอง, การติดตามงาน และการติดต่อสื่อสาร

มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

มีจิตสำนึกในการให้บริการ

มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

***สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ในเขตประเวศ ซ.อ่อนนุช 67 ได้ในอนาคต***

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 0-2749-1007-14, 0-2753-4191 แฟกซ์. 0-2398-7284

อีเมล hrm@thanasarn.co.th สมัครงาน


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

+66(2) 749-1007-14

+66(2) 753-4191-8
 

Customer Service

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด

567/34-36 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 AM to 5:00 PM

Contact Us

 

We have a wide range of quality steel products such as steel bars,

iron bars, steel bars, bars, deformed bars, round bars, steel bars, railway tracks, etc.

Copyright 2017 © บริษัท ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด