เกี่ยวกับ ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด


บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด เดิมคือ ร้านเล่าซ่งไถ่ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสารโลหะกิจ ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จากธุรกิจขนาดเล็กๆ มีหน้าร้านเป็นตึกแถวริมถนนสุขุมวิท ย่านบางจาก เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆด้านจนเติบโตขึ้นตามลำดับ จากยอดขายเดิมเพียงปีละ 10 ล้านบาท เพิ่มมาเป็นกว่าหนึ่งพันล้านบาทในปัจจุบัน

จากการที่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย ตลอดจนมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้มีการพัฒนาทั้งด้านสินค้า และบริการ อย่างเต็มที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และจะมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องต่อไป เพื่อตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายสำหรับงานโครงสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จากโรงงานผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ในด้านการบริการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบงานจากการที่มีพนักงานเพียง 5 คน จนเพิ่มเป็น 70 คนในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าซึ่งมีการจัดสร้างเพิ่มขึ้นใหม่บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางเมตร อีกทั้งมีการใช้ระบบลอจิสติกส์ซัพพลายเชน ที่สามารถตรวจสอบเวลาการรับสินค้าด้วยระบบจีพีเอส

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด เชื่อมั่นว่าลูกค้าที่มอบความไว้วางใจในบริการสินค้าและบริการของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

+66(2) 749-1007-14

+66(2) 753-4191-8
 

Customer Service

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด

567/34-36 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 AM to 5:00 PM

Contact Us

 

We have a wide range of quality steel products such as steel bars,

iron bars, steel bars, bars, deformed bars, round bars, steel bars, railway tracks, etc.

Copyright 2017 © บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด Develop by thanasarn